pupidu

malé ženské pelemele

Kdo jsi? Kdo jsme? Kam směřujeme?

Už Sokrates vyhlásil základní životní kánon - Poznej sám sebe!
Kdo jsem? Budu o tom přemýšlet, chce to hodně statečnosti. A jak jste na tom vy? Kdo jsi? Kdo jsme? Kam směřujeme?

 

*

*

*

*

*

*

Ještě k naříkajícím ve věci Řecka: kdo rozhodl, že ekonomikou se poměřuje vše? kvalita života? že hdp a podobné veličiny jsou argument pro celospolečenský soud? ti naříkající jen ukazují, že jsou tím, čím Řekové vždy opovrhovali: otroky, otročí křivkám ekonomů.
*
*
*
V  současné době vláde kapitalismus, dokáže se adaptovat na všechny formy vládnutí - demokratické, diktátorské i komunistické - viz Čína. Dnes je potřeba bojovat proti intervenci kapitalismu a hierarchií do všech sfér života - do práce, ekonomiky, kultury a mezilidských vztahů. Bojovat proti tomu a usilovat o vztahy založené horizontálně a antiautoritářsky považuji dnes za základní úkol. Tam, kde dnes existují demokracie, musíš být ostražitý, abys nezjistil pozdě, že se opět blíží diktatura. Kdyby se to dělo, bylo by potřeba vrátit se k tvrdšímu způsobu boje. - Octavio Alberola - proti Frankovi, Castrovi
Když zavřete zloděje, popř. ho vystrnadíte na okraj společnosti s pověstí darebáka, těžko bude krást. V této pozici jsou nyní komunisté. Bez pravomocí, na okraji společnosti, spíše k smíchu, s cejchem na čele. jsou však součástí této společnosti a stavu, který přinesla čtyřicetiletá vláda totality. Současné zlodějiny nejsou záležitostí jedné konkrétní strany. Je to stav morálky této společnosti, která se učila dlouhé období "kdo nekrade, okrádá svoji rodinu." Kdo je momentálně u moci a má potřebné pravomoci, chová se tak, jak 90% tohoto národa.
Způsob předvádění obětí svědčí o tom, že médiím jde mnohem více o provozování spektáklu utrpení než o vysvětlení, proč k němu vlastně dochází. V tomto naaranžování může nekonečné defilé obětí sice hrát na strunu voyerismu v nás – a tím zvyšovat sledovanost příslušných pořadů, vlastní příčiny trápení však neodkrývá a samotné oběti většinou ponechává jejich osudu.
„Nejlepším způsobem, jak bojovat se špatnými ideami a radikalismem, je vést otevřenou debatu. Jestliže obhajujete svobodu slova, musíte přijmout, že lidé říkají špatné věci, ale je lepší, když špatné věci říkají, než když je dělají.“
1  
2  
3  
..  
10  
11  
12  
 
Chercher la femme.