pupidu

malé ženské pelemele

Pinakotéka

funkčnost spravedlnosti

Spravedlnost bez moci je bezbranná, moc bez spravedlnosti je tyranie.-Blaise Pascal
V právu prosazovat vysvětlení, která by se neodvolávala na univerzální a bezpodmínečné entity, nýbrž která by zůstala uvnitř sporných (a reálných) vztahů a nárok na platnost by čerpala právě jen z nich. Jen taková vysvětlení považuji za legitimní........fungují tu přežitky starého metafyzického myšlení, které notoricky směřuje "mimo tento svět". - Je to dáno tím, že české prostředí není schopné "vygenerovat" schopné politiky, protože česká inteligence je nezralá, nedovzdělaná, elitářská. Politici, právníci aj. se v Čechách nechávají unést lyričností, která prostě do politiky nepatří. taková ta hesla jako "proti všem", "... dali jsme celému světu ... " atp. asi chybí střízlivost a vnitřní (národní) askeze - zakázat si velikáštví, nenechat se pohltit emocemi a sebezahleděností. nezralost určitě, to je problém i těch 40 let bohužel, ty nám zatraceně chybí.

 

*

*

*

Žádné komentáře
 
Chercher la femme.