pupidu

malé ženské pelemele

Pinakotéka

ZAS PŘIJDE JARO!

Vítr v okně (poezie)

Ondřej Kern - Vítr v

Alfred Kubin - Die andere Seite - Země snivců

mensch-kubin.jpgEmancipace by měla být návratem žen i mužů k ženským hodnotám, které naše vědeckotechnická, racionální a logická civilizace odmítla jako méněcenné. Jsou to zejména soucit a empatie, city a intuice, důraz na vztahy, léčení rozštěpu duše a těla a rehabilitace tělesnosti, úcta ke všemu živému - k veškeré přírodě i k Zemi jakožto živé bytosti.


 

 

Nejvíc tě miluju beze slov

s tvou kůží na svém těle

 oblečeného v nahotě

jen tvé jemné dlaně.

 

Nejvíc tě miluju bez vysvětlování

proč a jak tě miluju

 

bez myšlenek na budoucnost

nebo minulost

 

bez milenek, přátel, ženy

 

spoutaná jen tvým objetím

ve chvílích, kdy nežijeme jen sny.

 

*

*

*

Posledni komentare
24.12.2008 15:16:27: pěkné vánoce... ti vinšuji...

Nový příspěvek

Raphael _cherubin.jp

Cherub (hebr. כרוב Keruv; pl. כרובים Keruvim, odtud řecká zkomolenina a následné nesprávné pojmenování cherubín) je druhem nebeské bytosti, andělů, o nichž se zmiňuje Starý zákon a Zjevení svatého Jana.

Slovo cherub zřejmě pochází z babylónského slova karabu (akkadské kuribu požehnaný, prosperující), které označuje služebníky bohů, kteří jim slouží jako rádcové a prostředníci. Někteří spojují vznik slova se slovem kirabu, jménem asyrského božstva v podobě okřídleného býka. Je možné, že ze slova vzniklo řecké γρύψ gryps (název bájného ptáka). V nejstarších starozákonních textech, především v některých žalmech, se objevuje archaické označení Boha jako toho, jenž „sedí na cherubech“ (יושב הכרובים jošev ha-chruvim) nebo jenž na nich jede (רוכב על כרוב rochev al keruv). V těchto případech cherubové představují Boží trůn či snad i jeho válečný vůz.

Bible obvykle popisuje cheruby jako okřídlené bytosti s lidskými a zvířecími charakteristikami. V knize Genesis chrání cherubové cestu ke Stromu života na východ od Edenu s plamenným mečem (Gn 3,24). Podle knihy Exodus byla zpodobení cherubů též na oponě stánku úmluvy (Ex 26,1). V Šalomounově chrámu chránily sochy dvou cherubů archu úmluvy. Ta stála ve velesvatyni, kde přebývala Šechina - Boží přítomnost. Prorok Ezechiel zobrazuje zřejmě více rozšířenou představu o cherubech – v té má cherub čtyři tváře, tělo a ruce muže a nohy telecí, k tomu pár křídel coby atribut asyrských božstev dané doby. Křesťané v tomto zobrazení spatřují čtyři evangelisty. Cherubové se podle Ezechielovy vize neotáčejí, ale stojí přímo jako kola cherubského vozu.

Ve středověké teologii patří cherubové mezi nejvyšší řády v hierarchii andělů, společně se serafy. Umění zobrazuje často cheruby jako děti, zvláště v podání renesančních sochařů a malířů, např. Rafaela.

Křesťanská angelologie
První sféra

Serafíni • Cherubíni • Trůny

Druhá sféra

Panstva • Síly  • Mocnosti

Třetí sféra

Knížectva • Archandělé • Andělé

Andělé

Gabriel • Rafael • Michael

něco brutálního z totemu

totem_pelvis_franta

Freudův komplex

Freud.JPG

Nelze jinak než se naučit žít s nejistotami. A doufat, že to zvládneme s dostatečnou odvahou a laskavostí, slušností, zdvořilostí, s grácií, se kterou to zvládají naši spoluobčané v různých částech světa každý den (v Afghanistánu, v Iráku, v Zimbabwe, ...).


Zbyněk Hejda

VŠECHNA SLAST

Všechna slast musí být spotřebována,
takový je zákon,
ona to sama chce ta slast,
a ještě víc to chce kocovina,
to se ti vhrnou do pokoje
kočky a kocouři
a ten nejvěrnější mazlíček
se ti lísá o kalhoty,
protože všechna slast musí být spotřebována.
Nikdy jí není dost,
nikdy není dost koček a kocourů,
jen za nocí jsou jich plné střechy,
když dětským nářkem zatarasí noc,
že už ani nemůže dál ta noc,
že už máš noci plný pokoj,
že už to hrozí pobořit stěny.
Potom vyjdeš do ulice
ze svých stěn.
Potkáš ženu, nebo se ti postaví do cesty výčepní stůl,
protože všechna slast musí být spotřebována...
Posledni komentare
25.12.2008 18:01:35: dovolím si namítnout - když se podívám na naši západní civilizaci, nechce se mi pro ni už hnout ani ...
23.12.2008 14:41:02: "... -ovšem zde si "nemohu dovolit" "nereagovat"...; -"všechna slast ((...myšlen zřejmě produkt "koř...
26.11.2008 09:07:42: přesně tak... smiley${1}
25.11.2008 19:19:18: příroda je mocná terorína :-)

          Déšť a noc řeknou
          víc než "raději už jdi"

 

          které mne mine, než dech
          vyfoukne do tmy popel.

 

         Mluvíme, ale ticho

 

        pulzuje hlouběji

        zadržováno svědomím.

 

        Srdce se spojí dřív než ruce

        narozené před šepotem.

 

        A když

 

        pak pomilován jsi

        tou nocí

 

        pomilován a usmlouván

        v tomto neněžném tichu

 

        pomilován ve své vášni

        bez konce bolíš

 

        má lásko

 

        má horečko

 

 

*

*

*

*

*

               

                           na ňadru Dolly Buster
                           našel jsem večer flastr

                                 byla to nehoda
                                       vzdychla

                              prostě jsem v práci
                                        píchla
 

totem andraste

totem andraste.jpg

Indefinite Divisibility

Yves_Tanguy_ Indefin

Giorgio de Chirico - Apollinaire

Portrait de Guillaum

Milostná píseň
Love Song 1914

Adolf Loos

Adolf Loos.jpg

Adolf Loos (10. prosince 1870 Brno 23. srpna 1933 Kalksburg u Vídně) byl klasik moderní architektury, čelní představitel architektonického purismu. Spolu s Leopoldem Bauerem, Josefem Mariou Olbrichem a Josefem Hoffmannem patří k významným rodákům z Moravy a Slezska, kteří ovlivnili evropskou architekturu. Loos byl od roku 1918 československým občanem.

Brněnský rodák Adolf Loos se po studiích na průmyslové škole v Liberci (před pavilonem H Technické univerzity má pamětní desku) usadil ve Vídni, kde brzy stanul v čele modernistického hnutí. Na secesní vídeňský vkus působil jeho asketický účelný styl jako červená barva na býka. Architekti jako on prý nepotřebují tužku, stačí jim guma. Café Museum (Kavárna muzeum) se díky Loosovu strohému interiéru přezdívalo Café nihilismus, obchodnímu domu Goldman a Salatsch na Michalském náměstí, jehož holá fasáda ční přímo naproti honosnému vchodu do Hofburgu, se přezdívalo „obilní silo“ nebo „dekl od kanálu“ (podle rozmístění oken) a terasový Scheuův dům bodří Vídeňáci přirovnávali k alžírským chatrčím.

Loos odmítal v architektuře, ale i užitém umění cokoli, co brání plnému využití všech funkcí díla. Prohlašoval ornament za zločin, který jen zbytečně bere čas a peníze, jež by mohly být věnovány užitečnějším věcem. Architektura podle něj nepatří mezi umění, což ale neznamená, že nemá splňovat estetické ideály. Vidí je v harmonii, účelovosti, strohé a důstojné eleganci moderního člověka, zbaveného zátěže starého, v mnohém však i krásného světa

literra_Boskovice a okolí

JosefK_les.JPG

hezká móda

Moda ala S.J..jpg

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
 
Chercher la femme.