pupidu

malé ženské pelemele

Vše kolem literatury

RR - literární kritika

PŘED POTOPOU
Kapitoly z americké literární kritiky  1930-1970
sestavil Petr Onufer


Literární kritika je – stejně jako Království Boží na zemi – napořád nezbytná a ze samé podstaty své střední pozice mezi imaginací a filosofií napořád nemožná. Stejně jako člověk i literární kritika není sama o sobě ničím; kritika, stejně jako člověk, se oddává ryzí zkušenosti nebo velebí ryzí racionalitu za cenu rezignace na svou podvojnost.

Allen Tate

 

Proto musí být poctivý kritik stále připraven pohybovat se neustále mezi životem a básní, a to nikoli v bludném kruhu, ale ve smysluplné spirále směrem k absolutnímu smyslu.

Leslie Fiedler

 

Riskovat zesměšnění – a občas si jej opravdu prožít – je první předpoklad každého skutečného kritika: musí prostě nastavit krk stejně, jako to dělá umělec, má-li být umění co platný.

Randall Jarrell

 

Kritické tázání se neprovozuje pomocí orákula.

W. K. Wimsatt – M. C. Beardsley

 

Kapitoly z americké literární kritiky 1930-1970

 

Antologie Před potopou se skrze eseje významných amerických kritiků spolu s T. S. Eliotem  ptá, „k čemu je literární kritika“, přičemž se zaměřuje na tu, která vznikala ve Spojených státech v období zhruba ohraničeném roky 1930 a 1970. Kniha představuje vybrané kritické osobnosti reprezentující výrazné kritické školy či kritické typy a jejich způsob myšlení ukazuje prostřednictvím textů, jež reflektují americkou kritiku jako takovou. Rok 1930 i rok 1970 jsou povýtce symbolické mezníky: na přelomu dvacátých a třicátých let nalezly definitivní výraz mnohé tendence, které nabíraly na síle v předchozích autorských generacích a americká literární kritika se emancipovala jako svébytný literární druh, přestala být vnímána jako odvozené, služebné psaní. A zhruba od počátku sedmdesátých let se zase začala masivně proměňovat pod silným náporem evropské, zvláště francouzské literární teorie a filosofie, strukturalistické i poststrukturalistické provenience. Vzdor této proměně přinášejí staré, ne-li přímo „předpotopní“ texty, zastoupené v antologii Před potopou, překvapivě mnoho zásadních podnětů i dnes.

 

Uspořádal a doslov napsal Petr Onufer

*

*

*

*

Žádné komentáře
 
Chercher la femme.