pupidu

malé ženské pelemele

Pět Tibeťanů

Jako had, zbavující se staré kůže, jsme i my schopni odhodit staré zvyky, myšlenkové vzory, obavy i zábrany. Abychom si mohli vytvořit nová energetická pole, musíme opustit staré, vyšlapané a opotřebované stezky. Energetický program Pěti Tibeťanů nám dává sílu prosazovat v našem životě tyto změny a zavádět procesy "svlékání kůže".


Rituál je víc než pouhý cvik. Má jistý obsah, cíl i duchovní náboj. Když začínáte se cvičením Pěti Tibeťanů, měli byste si vždycky uvědomit, že se nejedná o žádné gymnastické cviky, nýbrž o meditativní rity. V energetickém programu Pěti Tibeťanů se každému cviku přisuzuje jistý duchovní obsah. Duchovní kvalita se vyjadřuje držením těla v rituálu, tedy vnějším projevem. Tyto kvality odpovídají energetickým zákonům, které tvořily po tisíciletí základ alchymistické práce s energií.

Přeměně předchází objevení vlastních možností, komunikace s různými energetickými zdroji v nás a kolem nás. Oživují ji podpůrné cviky, představující pomocný postoj, abychom vědoměji rozpoznali zmíněné kvality a učili se je prožívat. Překračujeme oblast tělesného, fyzického a pronikáme do jemnohmotných úrovní našeho bytí. Změny, které prožíváme, léčí naše city i myšlenkové vzory.

Cvik znamená průběh pohybu svalů, jenž posiluje naše tělo. Rituálem chci něčeho dosáhnout, něco vyjádřit nebo sdělit. Duchovní obsah, pramenící z mého nejhlubšího nitra, se tělesným pohybem zviditelňuje ve vnějším světě.

Bez energie se nemůže uskutečnit žádný vnější či vnitřní pohyb, žádná změna. Sílu k vnitřní proměně čerpáme z rituálů. Tato kvalita je jako skrytý drahokam, ktery' chce být objeven a vynesen na světlo. Je to výzkumná cesta do našeho vnitřního, skrytého světa. Hledání ztracené, zapomenuté a utajené síly se rovná cestě do Shambaly.

V mnoha příbězích a vyprávěních, předávaných v Himálajích z generace na generaci, se stále znovu objevuje bájemi opředené město Shambala, nebeské království na zemi. Podle těchto vyprávění se má Shambala nacházet v nějakém skrytém himalájském údolí a jen ten, kdo je ochoten a připraven jít cestou sebepoznání, toto údolí objeví

Cesta do Shambaly je hledáním našeho vnitřního království. Při tomto hledání objevíme, kdo jsme, odkud pocházíme a kam jdeme. Na této cestě bojujeme s divou zvěří, odpovídající našim nevyřešeným problémům a obavám, prožíváme hlubiny i vrcholy svých citů, neobvyklé události a jevy. Zažíváme temnotu, noc duše, a pak nás zase naplňují světelné paprsky. Pod vedením duchovních učitelů pronikáme ke svému vnitřnímu mistrovství.

Cesta ke zdrojům vlastní síly, vlastní energie, se rovná cestě do Shambaly. Díky tělesné přípravě s rity Pěti Tibeťanů je naše tělo připraveno připustit a přijímat novou energii. Po rozvinutí tělesné síly následuje v energetickém programu Pěti Tibeitanů rozvoj psychické energie, učící nás ovládání myšlenek a citů. Krok za krokem se učíme více důvěřovat svému vnitřnímu vedení. Opatrně se odhalují závoje minulosti, jež poznamenávají naši přítomnost, a my odhalujeme stále více svou pravou bytost, svou vnitřní sílu. Už do kolébky nám byl vložen nárok a právo zmocnit se této síly

 

 

Pět tibeťanů

Zpracoval Jiří Holub - zeme.mysteria.cz

O sestavě

     Cvičení obnovující pružnost páteře a podle jógy i pružnost myšlení se jmenuje podle místa jeho údajného vzniku "pět Tibeťanů". V původních pramenech se setkáte i s názvem Kayakalpa, což je rozsáhlá technika, zabývající se prostředky k oživení, očištění a omlazení organismu. Následující nenáročný systém cvičení je tedy jenom malou částí a je zaměřený především na uvolnění průchodnosti sedmi energetických center (čaker) našeho těla. Tradice jógy i tantry doporučují sestavy cvičení na aktivaci čaker a uvolnění proudění energie v našem těle.

Pět tibeťanů

Cvičení sestava

1.cvik

     První cvik: Postavte se vzpřímeně, rozpažte ruce rovnoběžně se zemí, levou dlaň otočte vzhůru a pravou dolů (respektive přijímající dlaň vzhůru a dávající dolů) a začněte se otáčet kolem své osy ve směru hodinových ručiček. Vzhledem k tomu, že se vám zpočátku asi bude točit hlava, nepokoušejte se otáčet více než šestkrát. I když toto cvičení zvládnete, nepřekračujte jedenadvacet otáček, což pro stimulaci čaker naprosto stačí.


2.cvik

     Druhý cvik: Lehněte si rovně na záda, ruce podél těla, dlaněmi dolů. Za pravidelného rytmu dýchání vydechujte, zvedněte hlavu a zatlačte bradu do prsou. Současně zvedněte nohy do svislé polohy. Záda po celou dobu cvičení mají zůstat zcela rovné na zemi. Nohy narovnané v kolenou. Pokládejte pozvolna hlavu i nohy zpátky na zem. Současně se nadechujete. Dokončete nádech (nebo si před následujícím cvičení odpočiňte a dýchejte chvíli, jak chcete), uvolněte všechny svaly a zopakujte cvik ještě jednou, aniž byste se při tom příliš namáhali. Snažte se dodržovat pravidelný rytmus dýchání. Většina z nás má zkušenost, jak příjemné je při běhu "chytit druhý dech". Zde je to podobné.


3.cvik

     Třetí cvik:Provádí se v kleku. Ruce při něm leží po straně trochu zezadu, dlaněmi na stehenních svalech, pánev je mírně podsazená. Vydechujte a přitom skloňte hlavu a zátylek dopředu a přitáhněte bradu k hrudi. Potom s nádechem narovnejte hlavu a opatrně zaklánějte trup dozadu, ale pouze tak daleko, jak je vám to příjemné. V té chvíli jste na vrcholu nadechnutí a v záklonu si pomáháte tím, že tlačíte dlaněmi z boku na hýžďové svaly. Při výdechu se vracíte do výchozí pozice.


4.cvik

     Čtvrtý cvik: Sedněte si na zem s nohama dopředu, chodidla asi třicet centimetrů od sebe. Tělo držte zpříma a ruce položte podél těla dlaněmi na zem. Bradu držte rovně a při vydechování ji přitáhněte k hrudi. Potom se zvolna zaklánějte a současně zvedejte trup tak, že ohnete kolena, zatímco ruce zůstávají natažené. Trup tak vytvoří se stehny jednu rovinu rovnoběžnou se zemí. Paže a lýtka přitom musí být kolmo k zemi. V této chvíli napněte všechny svaly, udělejte "most", ale nezadržujte při tom dech. Nakonec vydechujte a vraťte se do výchozí pozice, uvolněte svaly a než budete cvičit dál, můžete si odpočinout. Také při tomto cviku je důležité objevit svůj vlastní dechový rytmus. Není nutné se přepínat a stačí jej cvičit pouze dvanáctkrát, teprve později zvýšujete počet opakování až na 21x.

5.cvik

     Pátý cvik: Provádí s obličejem otočeným k zemi. Váha těla přitom spočívá na rukou a dlaních, které leží na zemi, a na prstech u nohou. Střídavě se při něm prohýbáte buď dozadu s hlavou zakloněnou, nebo dopředu, s bradou přitisknutou k hrudi. Rytmus dýchání se pak odvíjí podle toho. Jako v předešlém cvičení, každé rozevření, tedy i prohnutí vede k nádechu, zatímco každé ohnutí dovnitř, (obraznému zavinutí do sebe sama) k výdechu.

     Na závěr cvičení se položte na záda a s pomalým nádechem natahujte zvolna paže za hlavu. Potom zadržte dech, zvedněte paže vzhůru, protáhněte chodidla (protáhněte palce) a napněte páteř. Potom s výdechem spusťte ruce na obličej. Celý cvik dvakrát opakujte.

     Cvičíme jednou až dvakrát denně, každý cvik maximálně 21-krát. Asi po třech měsících pravidelného cvičení pěti tibeťanů se mají dostavit překvapující účinky a cvičící se cítí doslova omlazený. Výsledkem našeho snažení pak bude jak nárůst pozitivního myšlení, tak nesporný omlazující účinek, po kterém budte zářit zdravím a silou.

Zpět na začátek TOPlistTOPlist

bývalí či současní kolegové - rozlúčkový výlet na Karlštejn

Výlet na Karlštejn.J

Dáša, Zuzka, Pája, Dáša2, Dášina dcera Domča, Adélka

 
Chercher la femme.